Vols treballar amb nosaltres?

Carregant... Un moment si us plau...
Nom *
Primer cognom *
Segon cognom *
DNI/NIE *
E-mail *
Data naixement *
Sexe *
Estat civil
Codi postal
Adreça
Població *
Província *
Telèfon *
Mòbil
Currículum *
Observacions
En compliment del que es disposa en el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades (d'ara endavant, “RGPD”), així com en qualsevol llei nacional que resulti d'aplicació, l'informem del següent:
1.- Responsable i finalitats del tractament de les teves dades personals. Les teves dades personals seran tractats per IGE, S.L.U UTE e Infinit (d'ara endavant, la “Societat”), les dades identificatives de la qual podràs trobar en l'apartat Identificació de la secció Nota Legal de la nostra web, amb l'única finalitat de gestionar la teva possible participació en la selecció de futurs emprats per mitjà dels processos de selecció corresponents.
2.- Legitimació del tractament de les teves dades personals. La base legal per a la finalitat anteriorment informada està basada en el consentiment de l'interessat.
3.- Termini de conservació de les teves dades personals. T'informem que les teves dades seran conservades amb caràcter confidencial durant un període de dos (2) anys, des del lliurament inicial de les teves dades curriculars, o bé, des de l'última actualització que ens hagis fet arribar del teu perfil professional.
4.- Destinataris de les teves dades personals. T'informem que les teves dades personals podran ser cedits a aquells tercers per als quals resulti necessària la seva intervenció per a la correcta gestió de la teva candidatura; i en particular a altres empreses del Grup IGESPORT. A més, les teves dades també podran ser cedits a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en els quals una norma legal així ho estableixi. En tot cas, les dades comunicades seran exclusivament els que resultin ser adequats, pertinents i no excessius.
5.- Drets que pots exercir sobre el tractament de les teves dades personals. Finalment, t'informem que podràs exercir els teus drets, a través de l'adreça de correu electrònic privacitat@igesport.com. La sol·licitud d'exercici de qualssevol dels teus drets haurà d'anar acompanyada d'una còpia de document oficial que t'identifiqui (DNI o passaport).

* Camps obligatoris