LES NOSTRES QUOTES

 

Adult 

52,50 €/mes
 • De 16 a 64 anys
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 72,30€
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

Gent gran

42,20 €/mes
 • Majors de 65 anys
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 40,45 €
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

Permanència

49 €/mes
 • Contracte de permanència de 4 mesos
 • De 16 a 64 anys
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 72,30€
 •  IVA inclòs
 • Inscriu-te

Joves

42,20 €/mes
 • De 16 a 21 anys
 •  Ús complert de la instal·lació 
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 49,35€
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

Empreses

47,20 €/mes
 • De 16 a 65 anys
 • Us complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Quota vàlida presentant full d'inscripció d'empreses, mínim 5 persones.
 • Matrícula 0 €
 • IVA inclòs
 • L'inscripció a aquesta quota es formalitza a recepció

2on Familiar

47,30 €/mes
 • De 16 a 64 anys. 
 • Quota per al segon membre nucli familiar. Un sol compte bancari.
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 36,15 €
 • IVA inclòs
 • L'inscripció a aquesta quota es formalitza a recepció

Familiar

119,20 €/mes
 • Un sol compte bancari. Preu per unitat familiar
 • Fills menors de 16 anys 
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 118,35€
 • IVA inclòs
 • L'inscripció a aquesta quota es formalitza a recepció

Low cost

39,20 €/mes
 • Sense limitació d'edat
 • Ús complert de la instal·lació
 • De dilluns a divendres de 11:00 a 15:00 h i de 20:30 a 23:00. h
 • Matricula 25,00€
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

totes les nostres quotes

Informa't de totes les nostres quotes i preus dels diferents serveis d'Infinit